e-kasa-1000x600.jpg 

NAKUPUJTE S ISTOTOU!

eKasa a online

Dňa 4. decembra schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o používaní Elektronických registračných pokladníc.

Čo je eKasa?

eKasa je projekt pripravený finančnou správou, v ktorom ide o online napojenie všetkých pokladníc na ich portál. Doteraz mali podnikatelia možnosť dobrovoľne si vybrať napojenie na finančnú správu, zatiaľ čo po novom bude online pripojenie do ich systému povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa teda stanú online registračné pokladnice (ORP).

Aké dôsledky bude mať táto skutočnosť na všetkých majiteľov a prevádzkovateľov súčasných registračných pokladníc a fiškálnych zariadení?

Určite ste sa už v médiách stretli s pojmami ako „online“ alebo „eKasa“. O čo teda ide: Veľmi zjednodušene povedané, každá elektronická pokladnica bude napojená do internetu a bude odosielať vybrané dáta o prebiehajúcich transakciách na Finančnú správu Slovenskej republiky. Je to rozdiel v porovnaní so súčasným systémom, kedy sú dáta o transakciách uchovávané iba v pokladnici.

Kompletné znenie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

blizi-sa-ekasa-3382-940x625t.jpg

> Viac o zákone

 

Akým 5 povinnostiam sa nevyhnete?

  • zabezpečiť si internetového pripojenie na predajnom mieste – nové finančné náklady spojené so zavedením internetu, ak ste ho nemali
  • obstarať si certifikovanú pokladnicu alebo pokladničný program s online pripojením na finančnú správu – možné finančné náklady na upgrade doteraz používaných registračných pokladníc
  • požiadať o pridelenie kódu online pokladnice – elektronicky podaná žiadosť o pridelenie kódu pokladnice prostredníctvom formulára, na ktoromkoľvek daňovom úrade
  • zadať pridelený kód do online pokladnice – kód s indentifikačnými údajmi podnikateľa a autentifikačnými údajmi pokladnice sprístupnený na webovom sídle v eKasa zóne podnikateľa, sa zaeviduje do online pokladnice pred jej prvým použitím (viac pokladníc si vyžaduje osobitný kód na každú z nich)
  • vydávať pokladničné doklady cez online pokladnicu alebo pokladničný program – vydávanie elektronických pokladničných bločkov cez online pokladnicu alebo pokladničný program najneskôr od 1. júla 2019

 

Ako sa pripraviť?

Nakupujte s nami = nakupujte s istotou!

Aby všetci majitelia a prevádzkovatelia elektronických pokladníc spĺňali pravidlá nového zákona, budú musieť mať v druhom kvartáli budúceho roka pokladnicu, schopnú pripojiť sa „online“ do siete. Avšak pozor - pokladnicu typu eKasa budete môcť začať používať najskôr od 1. apríla 2019. Do tohto dátumu musia všetky podnikateľské subjekty používať existujúce pokladnice podľa pôvodného znenia zákona.

S nami a so spoločnosťou ELCOM však môžete nakupovať s istotou. Ak si potrebujete kúpiť novú pokladnicu už teraz, ku každému modelu od nás dostanete v cene zariadenia kupón na dodávku hardvéru pre aktualizáciu zakúpenej pokladnice na systém eKasa. Využite túto jedinečnú možnosť už teraz.

Už čoskoro budú v ponuke aj nové typy pokladníc a kity pre aktualizáciu Vašich existujúcich pokladníc na systém eKasa.

eKasa_evid.png