Nový driver pre tlač z aplikácie VRP 2.

vrp2_logo.png

 

 

 

Dávame do pozornosti problém pri tlačiarňach eKasa EFox, ktoré sa vyskytli po poslednej aktualizácii tlačiarní EFox na novú verziu (EFox: 2.004.01 CHDÚ: 2.11.1).

 

1. Prvý problém hlásili zákazníci 16.2.2020 ( vymazanie nastavení Efox po aktualizácii SW EFox – bloček sa nevytvorí, chýbajú platobné funkcie):

https://www.elcom.eu/novinky-akcie/571-vyriesenie-komplikacii-v-suvislosti-s-upgradom-tlaciarni-efox/

 

2. Druhý problém nastal 19.2.2020 ( pokladnica anuluje doklady – neodošle bloček na FS, ktorá aktualizovala podpisový certifikát) :

https://exalogic.sk/k-zariadeniam-efox/

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Postup pre vyhotovenie vkladov a výberov v eKase.

 

 

system bezpecný3.png

 

 

  

Vyobrazenie vzoru pokladničného dokladu pokladnice e-kasa klient

  

 

 

 

 

 

Informácia ku Elcom pokladniciam!!!

Ako postupovať, aby došlo k zjednoteniu údajov na portáli Finančnej správy a pokladnicou ONLINE?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam platných rozhodnutí o certifikácii eKasa riešení, pokladničných programov a chránených dátových úložísk.

 

Čas na zavedenie eKasy predĺžený! Do konca roka sa podnikatelia môžu vyhnúť pokute.

 

Dobré spravy! Povinný termín eKasy sa posunie, podnikatelia dostanú odklad.

 

Dodávatelia majú problémy s certifikáciou

 

Nemáte v predajni internet? A čo robiť v prípade, že Vám vypadne?

 

 

Prečo vznikla eKasa a čomu má zabrániť?

 

Posunie sa termín zavedenia systému eKasa?

 

Povinnosti pri ukončení používania ERP

 

Najčastejšie problémy s VRP – ako ich riešiť.

 

Podnikatelia by mali žiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient

 

Dôležité upozornenie! Od 1.4.2019 nastali zmeny vo VRP

 

Počet užívateľov virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) stúpa

 

Defiškalizácia ERP – najnovšie informácie

 

 

Ako získať prístup do VRP?

 

Ako sa pripojiť na eKasu

 

Zoznam pokladníc ERP a fiškálnych tlačiarní z našej ponuky, ktoré nebudú podporované na systém eKasa

 

Pridelenie kódu pokladnici e-kasa klient (ORP a VRP)

 

Postup ako získať kód pre eKasa 

 

Dôležité informácie a porovnanie eKasa s VRP

  

eFT5000 tlačiareň eKasa hit roku 2019

 

Zhrnutie hlavných povinností pre majiteľov pokladníc.

 

eKasa FAQ: Odpovede na najčastejšie kladené otázky

 

eKasa sa nezadržateľne blíži!

 

Vlastním a prevádzkujem registračnú pokladnicu, no uvažujem o jej výmene za novší model

 

eKasa a Oberon

 

eKasa od 1.4.

 

Kompletné znenie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.