Dokovacia stanica pre VX675 FiskalPRO

114,00 €

Dobíjacia základňa pre FiskalPRO VX 675.

Micro USB konektor na pripojenie nabíjačky.

Jeden štandardný USB konektor.

Pre nabíjanie stačí položiť terminál do dobíjacej základne.

Množstvo

Zakúpenú registračnú pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň Vám na požiadanie prihlásime na Daňovom úrade a vykonáme Uvedenie tejto pokladnice do prevádzky v zmysle Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ERP).

Uvedenie pokladnice do prevádzky obsahuje:

  ·   Naprogramovanie údajov hlavičky, naprogramovanie päty hlavičky a grafického loga,  ak to  pokladnica umožňuje,

  ·   Zápis do knihy pokladnice,

  ·   Zapečatenie pokladnice plombu Finančného riaditeľstva.

Po dohode vykonáme programovanie PLU, prípadne ďalšie nastavenia pokladnice.

Obdržíte tak pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň pripravenú na používanie.

           

Pozrite si ponuku našich služieb spojenú s uvedením (fiškalizovaním) registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní do prevádzky.

Doplnkové produkty

Recenzie na produkt

Napíšte Vašu recenziu

Dokovacia stanica pre VX675 FiskalPRO

Dobíjacia základňa pre FiskalPRO VX 675.

Micro USB konektor na pripojenie nabíjačky.

Jeden štandardný USB konektor.

Pre nabíjanie stačí položiť terminál do dobíjacej základne.

Napíšte Vašu recenziu