Licencia elio driver pre VRP 2

39,90 €

Nový driver pre tlač z aplikácie VRP 2.

(Aplikáciu elio driver VRP2 - nový driver je potrebné stiahnuť z Google Play)

Licencia je platná pre jedno DKP zadané pri aktivácií. Pri zmene DKP je potrebné zakúpiť novú licenciu. 

Jednu licenciu je možné použiť na neobmedzený počet zariadení. Pri viacerých zariadeniach je potrebné licenciu aktivovať zadaním rovnakých licenčných údajov ako pri prvej aktivácii licencie (je potrebné zadať rovnaký Názov firmy (vrátane medzier, interpunkcie – presne v rovnakom tvare), IČO, DKP a licenčný kód).

Elio driver VRP2 je kompatibilný iba so zariadeniami s OS Android 4.4 a vyšší. Otestované pre verzie OS Android od 5.0

Množstvo

Prevziať

Manuál - ELIO DRIVER VRP2

Prevziať (748.05k)

driver pre nový android

Prevziať (14.94M)

Zakúpenú registračnú pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň Vám na požiadanie prihlásime na Daňovom úrade a vykonáme Uvedenie tejto pokladnice do prevádzky v zmysle Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ERP).

Uvedenie pokladnice do prevádzky obsahuje:

  ·   Naprogramovanie údajov hlavičky, naprogramovanie päty hlavičky a grafického loga,  ak to  pokladnica umožňuje,

  ·   Zápis do knihy pokladnice,

  ·   Zapečatenie pokladnice plombu Finančného riaditeľstva.

Po dohode vykonáme programovanie PLU, prípadne ďalšie nastavenia pokladnice.

Obdržíte tak pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň pripravenú na používanie.

           

Pozrite si ponuku našich služieb spojenú s uvedením (fiškalizovaním) registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní do prevádzky.

Doplnkové produkty

Recenzie na produkt

Napíšte Vašu recenziu

Licencia elio driver pre VRP 2

Nový driver pre tlač z aplikácie VRP 2.

(Aplikáciu elio driver VRP2 - nový driver je potrebné stiahnuť z Google Play)

Licencia je platná pre jedno DKP zadané pri aktivácií. Pri zmene DKP je potrebné zakúpiť novú licenciu. 

Jednu licenciu je možné použiť na neobmedzený počet zariadení. Pri viacerých zariadeniach je potrebné licenciu aktivovať zadaním rovnakých licenčných údajov ako pri prvej aktivácii licencie (je potrebné zadať rovnaký Názov firmy (vrátane medzier, interpunkcie – presne v rovnakom tvare), IČO, DKP a licenčný kód).

Elio driver VRP2 je kompatibilný iba so zariadeniami s OS Android 4.4 a vyšší. Otestované pre verzie OS Android od 5.0

Napíšte Vašu recenziu