MARKEETA Profi Biznis balíček služieb na 12 mesiacov

598,80 €

Kto využije profesionálnu eKasu s rozmerným displejom pre jednoduché ovládanie a spoľahlivú tlačiareň s veľkým návinom.

 

stabilní pokladňa s 14“ multidotykovým displejom

internet (LAN, WiFi)

spoľahlivá a rychlá termotlačieareň s návinom až 800 účteniek

  

Pri objednávke zariadenia spolu s inštaláciou zľava pri inštalácii 5€.

Nastavenie a inštalácia
Množstvo

Zakúpenú registračnú pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň Vám na požiadanie prihlásime na Daňovom úrade a vykonáme Uvedenie tejto pokladnice do prevádzky v zmysle Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ERP).

Uvedenie pokladnice do prevádzky obsahuje:

  ·   Naprogramovanie údajov hlavičky, naprogramovanie päty hlavičky a grafického loga,  ak to  pokladnica umožňuje,

  ·   Zápis do knihy pokladnice,

  ·   Zapečatenie pokladnice plombu Finančného riaditeľstva.

Po dohode vykonáme programovanie PLU, prípadne ďalšie nastavenia pokladnice.

Obdržíte tak pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň pripravenú na používanie.

           

Pozrite si ponuku našich služieb spojenú s uvedením (fiškalizovaním) registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní do prevádzky.

Doplnkové produkty

Recenzie na produkt

Napíšte Vašu recenziu

MARKEETA Profi Biznis balíček služieb na 12 mesiacov

Kto využije profesionálnu eKasu s rozmerným displejom pre jednoduché ovládanie a spoľahlivú tlačiareň s veľkým návinom.

 

stabilní pokladňa s 14“ multidotykovým displejom

internet (LAN, WiFi)

spoľahlivá a rychlá termotlačieareň s návinom až 800 účteniek

  

Pri objednávke zariadenia spolu s inštaláciou zľava pri inštalácii 5€.

Napíšte Vašu recenziu