• Len online

Sklad, Pokladnica

80,00 €

oberooon%20popis.pngostatn%C3%A9%20module_4.png

Chcem sa dozvedieť viac o module:

Účtovníctvo    Sklad    Pokladnica    Mzdy a dochádzka  CRM     Hotelová recepcia

Modul Skladová evidencia, Pokladnica OBERON 

Základný licenčný poplatok na 1 rok je 50 €
Počet používateľov
Množstvo

Počet používateľov

Licencia na počet používateľov v sieti sa rozumie ako počet súčasne prihlásených používateľov do danej firmy/databázy v rovnakom čase. V OBERON-e je možné vytvoriť ľubovoľný počet používateľov aj bez licencie a počet počítačov, na ktoré sa softvér nainštaluje, nie je nijako obmedzený.

Rozšírenie existujúcej licencie

Tým používateľom, ktorí už licenciu majú a chcú si ju rozšíriť, sa nebude fakturovať celá suma za rozšírenú licenciu, ale len rozdiel ceny (napr. pri rozšírení z licencie mini na štandard nezaplatia plnú sumu za licenciu štandard, ale len rozdiel, ktorý ostane po odrátaní sumy za licenciu mini zo sumy za licenciu štandard).

Rozdiely medzi jednotlivými typmi licencií

∞ - neobmedzene   ✔ - je zahrnuté v licencii   × - nie je zahrnuté v licencii

Modul Skladová evidencia, Pokladnica OBERON

 

Typ licencie

 kniha alebo funkcia

žiadna

Mini

Štandard

Profi

počet skladov

počet skladových kariet (vo všetkých aktívnych  skladoch)

100

1 000

10 000

počet skladových pohybov (príjmov a výdajov)

100

10 000

100 000

počet zápisov v knihe pohľadávok

evidencia výrobných a sériových čísel

výdajky, príjemky, objednávky

počet prečítaných PLU z registračných pokladníc

100

celkový počet pokladničných dokladov

100

počet pokladničných dokladov v Pokladnici  OBERON

 10/deň

prepojenie na internetový obchod

komunikácia s hardvérovými zariadeniami

systém bonovacích monitorov

program Pokladnica OBERON pre PDA

program Skladová evidencia pre PDA

Modul Účtovníctvo

 

Typ licencie 

 kniha alebo funkcia

žiadna

Mini

Štandard

Profi

zápisy v účtovnom denníku

100

1 000

10 000

zápisy v peňažnom denníku

100

1 000

10 000

počet zápisov v knihe pohľadávok

250

kniha majetku (odpisy), drobného majetku

kniha evidencia DPH

Modul Mzdy a dochádzka

Typ licencie

 druh programu/evidencie

žiadna

Mini

Štandard

Profi

 počet pracovníkov v evidencii

 maximálny počet spracovaných miezd/rok

5

72

240

 priemerný počet pracovníkov/rok

0

6

20

 všetky ostatné evidencie

 sieťová verzia

 počet spracovávaných firiem

1

1

1

 prenositeľnosť údajov na iné počítače

Doplnkové produkty

Recenzie na produkt

Napíšte Vašu recenziu

Sklad, Pokladnica

oberooon%20popis.pngostatn%C3%A9%20module_4.png

Chcem sa dozvedieť viac o module:

Účtovníctvo    Sklad    Pokladnica    Mzdy a dochádzka  CRM     Hotelová recepcia

Modul Skladová evidencia, Pokladnica OBERON 

Napíšte Vašu recenziu