Uvedenie registračnej pokladnice do prevádzky

40,00 €

Uvedenie registračnej pokladnice do prevádzky je v súlade so Zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (zákon o ERP).

Množstvo

Prevziať

ZÁKON č. 289/2008

Prevziať (744.39k)

Zákon č. 511/1992

zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Prevziať (452.38k)

Recenzie na produkt

Napíšte Vašu recenziu

Uvedenie registračnej pokladnice do prevádzky

Uvedenie registračnej pokladnice do prevádzky je v súlade so Zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (zákon o ERP).

Napíšte Vašu recenziu