MRP - CRLX

Elektronická registračná pokladnica typ ACLAS model MRP-CRLX od svetoznámeho výrobcu Pinnacle Technology Corporation.

Predaj skončil

Hlavné výhody:

 • Malé rozmery - veľa funkcií - vysoký výkon
 • Certifikovaná podľa nového zákona 289/2008 Z.z.
 • Pracuje samostatne ako aj v prepojení s MRP softvérom
 • Kapacita až 5000 PLU
 • Jednoduché a intuitívne ovládanie
Množstvo

Stručný popis možností pokladne MRP-CRLX

 • Nová elektronická registračná pokladnica môže pracovať, tak samostatne v jednotlivých prevádzkach ako napr. v obchodoch s malým počtom predávných PLU, baroch a reštauráciách, lekárskych ambulanciách, kanceláriách (na úhradu faktúr pri platbách v hotovosti), môžu ju používať obchodní cestujúci. V prepojení s účtovnými modulmi MRP softvéru pracuje ako fiškálna tlačiareň tlačiaca paragóny.
 • Pokladňa prepojená s MRP - Vizuálnym účtovným systémom a Účtovným systémom MRP-K/S, čím vytvára ucelené riešenie predaja od jednej firmy. Užívateľom poskytuje pohodlný, jednoduchý a spoľahlivý predaj svojich produktov zákazníkom s platbou v hotovosti, kartou, resp. šekom, zároveň zaregistruje platbu Vašej faktúry v hotovosti. V tomto prípade MRP - CRLX slúži ako fiškálna tlačiareň pokladničných blokov (paragónov) a všetko ostatné zabezpečí náš softvér. Tak môžete predávať z MRP Skladu, MRP Maloobchodu, MRP Reštaurácie a MRP-K/S.
 • Registračná pokladnica pracuje s 5000 položkami tovaru (PLU), 8 oddeleniami, 4 pokladníkmi (predajcami). LCD displej pre obsluhu má 4 riadky po 16 znakov a LCD displej pre zákazníka je 14 znakový, šírka pásky do tlačiarne je 57 mm, má zabudovanú záložnú batériu pre prácu bez napätia, ktorá vydrží 8 hodín, port RS 232, port USB a port pre zásuvku na peniaze 1PS2. Rýchlosť predaja môže ešte zvýšiť laserový skener snímač čiarového kódu pripojený cez konektor PS2.
 • Nové hardvérové vybavenie registračnej pokladnice model MRP-CRLX oproti pôvodnej bielej pokladnici, prináša: - COM/USB komunikačné rozhranie - LAN modul (na základe novelizácie zákona o elektronických registračných pokladniciach pre splnenie požiadavky podľa § 4 odst. 2 písm. b) devätnásteho bodu ) - Elektronický žurnál vo forme SD karty o kapacite 4GB - Rozšírený počet PLU na 5000 - Zvýšenie rýchlosti tlače - Dvojnásobná kapacita fiškálnej pamäte 2MB
 • Prednosti MRP-CRLX ešte zvýrazní pripojenie elektronickej registračnej pokladnice k MRP softvéru čím pokladnica získala na hodnote a zvýšení predajnosti.

Ďalšie prednosti, registračnej pokladnice MRP CRLX:

Certifikovaná podľa požiadaviek fiškálneho zákona

certifikát

Nová elektronická registračná pokladnica typ ACLAS model MRP-CRLX od svetoznámeho výrobcu Pinnacle Technology Corporation vyhovuje podmienkam zákona 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov čo bolo potvrdené procesom certifikácie autority TÜV SÜD Slovakia.

SD karta

SD karta

Na ukladanie elektronického žurnálu je MRP-CRLX vybavená SD kartou s kapacitou 4gb. Karta je umiestnená bezpečne pod vrchným krytom pokladne, takže sa nemusíte báť jej odcudzenia alebo poškodenia.

USB port pre rýchlejšiu komunikáciu s PC

USB port

Pokladňa MRP-CRLX obsahuje USB port pre rýchlejšiu komunikáciu s PC a bezproblémové pripojenie pokladne k PC.

LAN modul

LAN modul

Nový LAN modul (na základe novelizácie zákona o elektronických registračných pokladniciach pre splnenie požiadavky podľa § 4 odst. 2 písm. b) devätnásteho bodu ). Nová pokladňa MRP-CRLX obsahuje aj predprípravu na montáž GPRS modulu v prípade potreby do budúcnosti.

Doporučujeme zohľadniť pri výbere dodávateľa novej registračnej pokladne:

 • Jednoduchosť obsluhy elektronickej registračnej pokladne
 • Dobu existencie výrobcu resp. dovozcu na Slovenskom trhu
 • Periódu a cenu servisnej kontroly
 • Dostupnosť a spoľahlivosť servisnej organizácie
 • Termín dodávky elektronickej registračnej pokladne
 • Možnosť pracovať pri výpadku elektrickej energie, výdrž batérie a možnosť fungovania offline
 • Počet PLU t.j. Položiek /skladových kariet na sklade/
 • Možnosti platieb pokladne / Hotovosť, Karta, šek, Úver /
 • Rýchlosť tlače
 • Prepojenie s PC / COM Port alebo USB pripojenie/

Prevziať

Manuál MRP - CRLX

Prevziať (1.97M)

Zakúpenú registračnú pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň Vám na požiadanie prihlásime na Daňovom úrade a vykonáme Uvedenie tejto pokladnice do prevádzky v zmysle Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ERP).

Uvedenie pokladnice do prevádzky obsahuje:

  ·   Naprogramovanie údajov hlavičky, naprogramovanie päty hlavičky a grafického loga,  ak to  pokladnica umožňuje,

  ·   Zápis do knihy pokladnice,

  ·   Zapečatenie pokladnice plombu Finančného riaditeľstva.

Po dohode vykonáme programovanie PLU, prípadne ďalšie nastavenia pokladnice.

Obdržíte tak pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň pripravenú na používanie.

           

Pozrite si ponuku našich služieb spojenú s uvedením (fiškalizovaním) registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní do prevádzky.

Recenzie na produkt

Napíšte Vašu recenziu

MRP - CRLX

Elektronická registračná pokladnica typ ACLAS model MRP-CRLX od svetoznámeho výrobcu Pinnacle Technology Corporation.

Predaj skončil

Hlavné výhody:

 • Malé rozmery - veľa funkcií - vysoký výkon
 • Certifikovaná podľa nového zákona 289/2008 Z.z.
 • Pracuje samostatne ako aj v prepojení s MRP softvérom
 • Kapacita až 5000 PLU
 • Jednoduché a intuitívne ovládanie

Napíšte Vašu recenziu