Skenery (snímače) čiarových kódov

Hlavnou úlohou snímačov je rýchle a bezchybné prečítanie čiarového kódu a odovzdanie jeho obsahu hostiteľovi. Hostiteľ v tomto prípade môže byť bežný počítač, pokladňa, alebo akékoľvek zariadenie, ktoré podporuje niektoré zo štandardných priemyselných rozhraní. Pripojenie snímača k hostiteľovi môže byť realizované káblovo, alebo bezdrôtovo – obvykle technológiou Bluetooth.

Snímač (čítačka) čiarového kódu je elektronické zariadenie, ktoré môže čítať a exportovať tlačené čiarové kódy do počítača. V prípade plochého skenera sa zariadenie skladá zo zdroja svetla, šošovky a svetelného senzoru, ktorý prekladá optické impulzy do elektrických. Navyše, takmer všetky čítačky čiarových kódov obsahujú dekódovacie obvody analyzujúce dáta obrazového čiarového kódu poskytované snímačom a odosielajúce obsah čiarového kódu na výstupný port skenera.


Z hľadiska princípu snímania sa snímače čiarových kódov delia na laserové a digitálne.


Laserové využívajú technológiu čítania jedným, alebo viacerými lúčmi, ktoré vyžarujú z laserových diód a sú schopné čítať čiarové kódy aj z väčšej vzdialenosti.


Princíp digitálnych snímačov je rovnaký ako pri digitálnych fotoaparátoch, to znamená, že sa kód odfotí a obrázok je následne integrovaným dekodérom prečítaný. Výhodou je čítanie 1D a všetkých typov 2D kódov, vo viacerých smeroch.

Skenery (snímače) čiarových kódov

V ponuke 23 produktov.

Zobrazuje sa 1-12 z 23 položiek

Aktívne filtre