Knihy pokladnice a tlačivá

                                                                       

Kniha uzávierok

Kniha uzávierok síce nie je predpísaná legislatívou, no môže poslúžiť všetkým, ktorí majú radi poriadok v dokladoch. V knihe uzávierok je možné evidovať okrem denných a periodických uzávierok aj paragóny, neplatné a vkladové doklady.

 

Paragón

V prípade, kedy nemôžete z dôvodu poruchy pokladnice vydávať pokladničné doklady, je jedinou náhradou paragón. 

 

Paragón musí okrem iného obsahovať:

- Daňový kód elektronickej registračnej pokladnice alebo kód virtuálnej registračnej pokladnice

- DIČ alebo IČ DPH

- obchodné meno

- sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa

- predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania

- Ak si chcete vypisovanie paragónov uľahčiť a hlavne zrýchliť, dajte si vyrobiť pečiatku, ktorá uvedené údaje bude obsahovať.

 

Paragón sa vystavuje v dvoch vyhotoveniach, preto je najvhodnejšie používať samoprepisovacie paragóny.

Originál paragónu odovzdáte zákazníkovi a kópiu si odkladáte.

 

Paragóny musia byť číslované vzostupne bez prerušenia. Môže sa stať, že sa pomýlite alebo zákazník zistí, že na nákup nemá dostatočnú hotovosť, lebo platobný terminál bez prúdu tiež nefunguje, a teda platba kartou nie je možná. V prípade, že na paragónoch máte predtlačené číslovanie, archivujete 5 rokov originál aj s kópiou. Na chybný paragón je dobré zaznačiť si, čo sa stalo a prečo ste originál neodovzdali.

Knihy pokladnice a tlačivá

V ponuke 3 produktov.

Zobrazuje sa 1-3 z 3 položiek

Aktívne filtre