CAS AP | 6/15 kg | so stĺpikom

354,00 €

Dvojrozsahová váha má 28 priamych pamätí pre jednotkovú cenu (PLU), umožňuje odčítanie hmotnosti obalu (TARA) a výpočet ceny tovaru. Na displeji sú zobrazené informácie o jednotkovej cene, hmotnosti a celkovej cene. Vyznačuje sa jednoduchou obsluhou a nízkou hmotnosťou. Má sériové rozhranie RS 232C, pripojiteľná k registračnej pokladnici a k PC. 

Váha je úradne overovateľná. 

Množstvo

Parameter

Hodnota

Váživosť (kg)

6/15 kg

Počítanie

áno

Rozhranie

RS-232 

Počet displejov

2

Rozmery vážiacej misky

340 x 210 mm

Počet pamäťových kláves PLU

28

Vážiaci dielik

2/5 kg

Funkcie

TARA a výpočet ceny

CAS_AP

Zakúpenú registračnú pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň Vám na požiadanie prihlásime na Daňovom úrade a vykonáme Uvedenie tejto pokladnice do prevádzky v zmysle Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ERP).

Uvedenie pokladnice do prevádzky obsahuje:

  ·   Naprogramovanie údajov hlavičky, naprogramovanie päty hlavičky a grafického loga,  ak to  pokladnica umožňuje,

  ·   Zápis do knihy pokladnice,

  ·   Zapečatenie pokladnice plombu Finančného riaditeľstva.

Po dohode vykonáme programovanie PLU, prípadne ďalšie nastavenia pokladnice.

Obdržíte tak pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň pripravenú na používanie.

           

Pozrite si ponuku našich služieb spojenú s uvedením (fiškalizovaním) registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní do prevádzky.

Recenzie na produkt

Napíšte Vašu recenziu

CAS AP | 6/15 kg | so stĺpikom

Dvojrozsahová váha má 28 priamych pamätí pre jednotkovú cenu (PLU), umožňuje odčítanie hmotnosti obalu (TARA) a výpočet ceny tovaru. Na displeji sú zobrazené informácie o jednotkovej cene, hmotnosti a celkovej cene. Vyznačuje sa jednoduchou obsluhou a nízkou hmotnosťou. Má sériové rozhranie RS 232C, pripojiteľná k registračnej pokladnici a k PC. 

Váha je úradne overovateľná. 

Napíšte Vašu recenziu