Skladová evidencia

Ušetrite náklady pri vedení skladu

- Objednávky, faktúry, inventúry
- Príjem, výdaj, prepojenie s pokladnicami
- Vytváranie receptúr, čiarové kódy, vlastné štítky
- Varianty, parametre, sériové a výrobné čísla

    

Evidujte svoje zásoby jednoducho a presne

Modul obsahuje všetky základné evidencie potrebné k vedeniu skladu (skladového hospodárstva, MTZ) od malých živnostníkov až po stredne veľké obchodné firmy. Je ho možné používať od malej predajne potravín, cez internetové obchody, až po bary, reštaurácie, či hotely.

Základné funkcie:

  - Objednávky, faktúry, inventúry
  - Príjem, výdaj, prepojenie s pokladnicami
  - Vytváranie receptúr, čiarové kódy
  - Sériové a výrobné čísla, vlastné štítky
  - Rozšírená cenotvorba
  - Prepojenie s Pokladnicou OBERON
  - Prepojenie s internetovým obchodom

 

Detailné informácie o module Skladová evidencia

Modul Sklad je jeden z voliteľných modulov systému OBERON, veľmi často sa používa spolu s modulom Pokladnica OBERON.

 • Počet skladov je neobmedzený. Jednotlivé sklady sú navzájom nezávislé alebo môžu byť medzi nimi vytvorené väzby.

 • Jednotlivý tovar možno vyskladniť troma spôsobmi, a to zaradením do výdajky, faktúry alebo predať cez Pokladnicu OBERON.

 • Výdajky (príjemky) možno v prípade potreby opravovať. V zozname výdajok (príjemiek) možno sledovať ich vysporiadanosť. K dispozícii je grafické znázornenie väzieb medzi dokladmi, napr. objednávka, 2 výdajky, faktúra.

 • V sklade možno evidovať vystavené a prijaté objednávky a to s cenami alebo bez cien. Z vystavenej/prijatej objednávky možno vytvoriť príjemku/výdajku, prípadne faktúru. V prípade využívania modulu Pokladnica OBERON je možné z objednávky vytvoriť pokladničný doklad.

 • Automatická tvorba objednávok podľa evidovaných prijatých objednávok a aktuálneho stavu zásob.

 • Skladová karta obsahuje celkom 4 predajné ceny, prípadne ďalšiu doporučenú predajnú cenu. Okrem toho je možné pracovať s tzv. rozšírenou cenotvorbou - množstevné zľavy, akciové letáky, letákové dohody s dodávateľmi, zľavy platné len v určitom čase (happy hour) a podobne. Bližšie informácie o cenotvorbe získate v elektronickej dokumentácii v téme Pravidlá rozšírenej cenotvorby.

 • Skladové karty je možné členiť do kategórií, ktoré sú zobrazené formou stromovej štruktúry. Jedna skladová karta môže byť priradená do viacerých kategórií.

 • Program obsahuje kalkuláciu jedál a receptúry. S použitím programu Pokladnica OBERON je možné prevádzkovať reštauráciu, bar a podobne. Skladové položky typu Receptúra je možné štandardne predávať na Pokladnici OBERON, prípadne priamo vložiť do výdajky a tak ponížiť stavy zásob (tzv. odťažovanie skladu).

 • Možnosť evidovania skladových položiek pod výrobným alebo sériovým číslom.

 • Ku skladovým kartám je možné evidovať Parametre Varianty. Varianta skladovej karty predstavuje ďalšiu vlastnosť skladovej karty (produktu), ktorá nemá vplyv na predajnú cenu, najčastejšie je to farba, či veľkosť (napr. pri predaji oblečenia). Na rozdiel od parametrov ku každej variante sa eviduje aj jej zostatkové (aktuálne) množstvo na stave zásob.

 • K dispozícii je evidencia komisionálneho predaja, či evidencia spotrebiteľského balenia liehu (tzv. SBL pri predaji alkoholu).

 • Podpora internetových obchodov, napr. PrestaShop.

 • Prepracovaný systém inventúry, tlač manka, prebytku a podobne. Zadávanie fyzických množstiev je možné aj pomocou webovej aplikácie OBERON Web.

 • Predajné ceny je možné počítať z obstarávacej alebo poslednej nákupnej ceny.

 • Pri výdaji zo skladu možno použiť širokú škálu pripojiteľných fiškálnych zariadení, ktoré program podporuje.

 • Pre rýchle hľadanie položiek v sklade je možné použiť snímač čiarového kódu. K jednej skladovej karte je možné evidovať viac čiarových kódov, prípadne k viacerým skladovým kartám je možné evidovať rovnaký čiarový kód.

 • Členenie dokladov obsahuje definovateľné položky, ktoré sprehľadňujú prácu.

 • Veľké množstvo tlačových výstupov z jednotlivých kníh, možno upravovať pomocou programu Editor tlačových výstupov.

 • Možnosť importovať a exportovať údaje pomocou XML komunikácie.

Ukážky obrazoviek programu

skladova-evidencia-bonovacia-kniha1.png

skladova-evidencia-rozsirena-cenotvorba-

Späť na stránku produktu