eFT4000B/TMT20

456,00 €

>>>Bližšia špecifikácia tlačiarne FT5000 eKasa.<<<

 

 

FT4000B je tlačiareň pre systém eKasa, v ktorej je osadené CHDÚ. Program PPEKK na komunikáciu so serverom FS je umiestnený na počítači / tablete.

Ak nadradená aplikácia komunikuje VAROS rozhraním, na počítači s Windows musí bežať TM4000B+PPEKK.

Ak PPEKK nie je spustený v počítači, tlačový manažér si ho automaticky spustí pri štarte.

Konfigurácia eKasa a nahratie identifikačných a autentifikačných údajov je integrovaná v TM4000B.

TM4000B beži na OS Windows XP a vyššie.

 

Ak nadradená aplikácia komunikuje BOWA rozhraním, na zariadení musí bežať PPEKK.

Ak nadradená aplikácia komunikuje VAROS rozhraním, s tlačiarňou je možno komunikovať:

• pomocou tlačového manažéra TM4000B

 

Tlačiareň komunikuje s nadradenou aplikáciou

• sériovým portom RS232

• USB portom - virtuálny COM port

 

Ak nadradená aplikácia komunikuje BOWA rozhraním, s tlačiarňou je možno komunikovať:

• priama komunikácia PC / TABLET / MOBIL bez tlačového manažéra TM4000B, na zariadení musí

bežať PPEKK

 

Tlačiareň komunikuje s nadradenou aplikáciou

• sériovým portom RS232

• USB portom - virtuálny COM port

Množstvo

 

Tlačiareň obsahuje:

- termo tlačiareň EPSON TM-T20II

- chránené dátové úložisko so vstavanou elektronickou páskou

  pokladničných dokladov

- vstavanú klávesnicu s indikačnými LED diódami

 

VÝHODY eFT4000:

- možnosť tlače dokladu z viacerých zariadení TCP/IP socket

- možnosť monitorovania servisných hlásení a aktuálneho stavu

  pokladnice dátum a čas, zaplnenia CHDU, platnosť certifikátu ...

 

Komunikácia s počítačom/notebookom

- TCP/IP Socket

- Sériový COM port (RS232)

- Virtual COM port (USB)

 

Význam vstavanej klávesnice:

- manuálne odoslanie OFF-line dokladov na finančnú správu

- indikácia stavu tlačiarne, ON-line / OFF-line režim

- indikácia neodoslaných OFF-line dokladov vytvorených v OFF-line

  režime

Zakúpenú registračnú pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň Vám na požiadanie prihlásime na Daňovom úrade a vykonáme Uvedenie tejto pokladnice do prevádzky v zmysle Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ERP).

Uvedenie pokladnice do prevádzky obsahuje:

  ·   Naprogramovanie údajov hlavičky, naprogramovanie päty hlavičky a grafického loga,  ak to  pokladnica umožňuje,

  ·   Zápis do knihy pokladnice,

  ·   Zapečatenie pokladnice plombu Finančného riaditeľstva.

Po dohode vykonáme programovanie PLU, prípadne ďalšie nastavenia pokladnice.

Obdržíte tak pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň pripravenú na používanie.

           

Pozrite si ponuku našich služieb spojenú s uvedením (fiškalizovaním) registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní do prevádzky.

Recenzie na produkt

Napíšte Vašu recenziu

eFT4000B/TMT20

>>>Bližšia špecifikácia tlačiarne FT5000 eKasa.<<<

 

 

FT4000B je tlačiareň pre systém eKasa, v ktorej je osadené CHDÚ. Program PPEKK na komunikáciu so serverom FS je umiestnený na počítači / tablete.

Ak nadradená aplikácia komunikuje VAROS rozhraním, na počítači s Windows musí bežať TM4000B+PPEKK.

Ak PPEKK nie je spustený v počítači, tlačový manažér si ho automaticky spustí pri štarte.

Konfigurácia eKasa a nahratie identifikačných a autentifikačných údajov je integrovaná v TM4000B.

TM4000B beži na OS Windows XP a vyššie.

 

Ak nadradená aplikácia komunikuje BOWA rozhraním, na zariadení musí bežať PPEKK.

Ak nadradená aplikácia komunikuje VAROS rozhraním, s tlačiarňou je možno komunikovať:

• pomocou tlačového manažéra TM4000B

 

Tlačiareň komunikuje s nadradenou aplikáciou

• sériovým portom RS232

• USB portom - virtuálny COM port

 

Ak nadradená aplikácia komunikuje BOWA rozhraním, s tlačiarňou je možno komunikovať:

• priama komunikácia PC / TABLET / MOBIL bez tlačového manažéra TM4000B, na zariadení musí

bežať PPEKK

 

Tlačiareň komunikuje s nadradenou aplikáciou

• sériovým portom RS232

• USB portom - virtuálny COM port

Napíšte Vašu recenziu