eFT5000B/TMT20

594,00 €

>>>Bližšia špecifikácia tlačiarne FT5000 eKasa.<<<

 

FT5000B je tlačiareň pre systém eKasa, v ktorej je priamo osadené PEKK a CHDÚ. Program PPEKK na komunikáciu so serverom FS je umiestnený v tlačiarni. Z tohto dôvodu musí byť tlačiareň pripojená sieťovým káblom k počítačovej sieti s prístupom na Internet. Tlačiareň má integrované dva komunikačné protokoly VAROS aj BOWA rozhranie.

 

Konfigurácia eKasa a nahratie identifikačných a autentifikačných údajov je integrovaná priamo v tlačiarni cez WEB rozhranie.

 

Ak nadradená aplikácia komunikuje VAROS rozhraním, s tlačiarňou je možno komunikovať:

• priama komunikácia PC / TABLET / MOBIL

• komunikácia pomocou TM5000 - PC s Windows

• komunikácia pomocou TM4000B – PC s Windows

 

Tlačiareň komunikuje s nadradenou aplikáciou

• sériovým portom RS232

• USB portom - virtuálny COM port

• sieťovým portom - protokolom TCP/IP PORT:20543

 

Ak nadradená aplikácia komunikuje BOWA rozhraním, s tlačiarňou je možno komunikovať:

• priama komunikácia PC / TABLET / MOBIL, PPEKK je spustený v tlačiarni FT5000

 

Tlačiareň komunikuje s nadradenou aplikáciou

• sieťovým portom - protokolom TCP/IP PORT:30000

Množstvo

 

Tlačiareň obsahuje:

- termo tlačiareň EPSON TMT20

- chránené dátové úložisko so vstavanou elektronickou páskou

  pokladničných dokladov

- vstavanú klávesnicu s indikačnými LED diódami

 

VÝHODY FT5000:

- možnosť tlače dokladu z viacerých zariadení

- možnosť jednoduchého prístupu z LAN / WAN

- možnosť monitorovania a prezerania tržieb na tlačiarni

  prostredníctvom počítača, mobilu, tabletu

- možnosť monitorovania servisných hlásení a aktuálneho stavu

  pokladnice dátum a čas, zaplnenia CHDU, platnosť certifikátu ...

 

Komunikácia s počítačom/notebookom/tabletom/telefónom

- TCP/IP Socket (LAN/WiFi)

- Sériový COM port (RS232)

- Virtual COM port (USB)

- Bluetooth (SPP)

  

Význam vstavanej klávesnice:

- tlač denných, prehľadových uzávierok a kópií pokladničných

  dokladov

- tlač servisného hlásenia – stav tlačiarne, platnosť certifikátu,

  zaplnenie chráneného dátového úložiska

- manuálne odoslanie OFF-line dokladov na finančnú správu

- indikácia stavu tlačiarne, ON-line / OFF-line režim

- indikácia neodoslaných OFF-line dokladov vytvorených v OFF-line

  režime

Zakúpenú registračnú pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň Vám na požiadanie prihlásime na Daňovom úrade a vykonáme Uvedenie tejto pokladnice do prevádzky v zmysle Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ERP).

Uvedenie pokladnice do prevádzky obsahuje:

  ·   Naprogramovanie údajov hlavičky, naprogramovanie päty hlavičky a grafického loga,  ak to  pokladnica umožňuje,

  ·   Zápis do knihy pokladnice,

  ·   Zapečatenie pokladnice plombu Finančného riaditeľstva.

Po dohode vykonáme programovanie PLU, prípadne ďalšie nastavenia pokladnice.

Obdržíte tak pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň pripravenú na používanie.

           

Pozrite si ponuku našich služieb spojenú s uvedením (fiškalizovaním) registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní do prevádzky.

Recenzie na produkt

Napíšte Vašu recenziu

eFT5000B/TMT20

>>>Bližšia špecifikácia tlačiarne FT5000 eKasa.<<<

 

FT5000B je tlačiareň pre systém eKasa, v ktorej je priamo osadené PEKK a CHDÚ. Program PPEKK na komunikáciu so serverom FS je umiestnený v tlačiarni. Z tohto dôvodu musí byť tlačiareň pripojená sieťovým káblom k počítačovej sieti s prístupom na Internet. Tlačiareň má integrované dva komunikačné protokoly VAROS aj BOWA rozhranie.

 

Konfigurácia eKasa a nahratie identifikačných a autentifikačných údajov je integrovaná priamo v tlačiarni cez WEB rozhranie.

 

Ak nadradená aplikácia komunikuje VAROS rozhraním, s tlačiarňou je možno komunikovať:

• priama komunikácia PC / TABLET / MOBIL

• komunikácia pomocou TM5000 - PC s Windows

• komunikácia pomocou TM4000B – PC s Windows

 

Tlačiareň komunikuje s nadradenou aplikáciou

• sériovým portom RS232

• USB portom - virtuálny COM port

• sieťovým portom - protokolom TCP/IP PORT:20543

 

Ak nadradená aplikácia komunikuje BOWA rozhraním, s tlačiarňou je možno komunikovať:

• priama komunikácia PC / TABLET / MOBIL, PPEKK je spustený v tlačiarni FT5000

 

Tlačiareň komunikuje s nadradenou aplikáciou

• sieťovým portom - protokolom TCP/IP PORT:30000

Napíšte Vašu recenziu