CD-840 K Náhradné vnútro do peňažnej zásuvky

32,46 €

Náhradné vnútro do peňažnej zásuvky CD-840 K

Technické parametre

Rozmery (Š x V x H)

360 x 320 x 63 mm

Farba

čierna 

Množstvo

T080126

Zakúpenú registračnú pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň Vám na požiadanie prihlásime na Daňovom úrade a vykonáme Uvedenie tejto pokladnice do prevádzky v zmysle Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ERP).

Uvedenie pokladnice do prevádzky obsahuje:

  ·   Naprogramovanie údajov hlavičky, naprogramovanie päty hlavičky a grafického loga,  ak to  pokladnica umožňuje,

  ·   Zápis do knihy pokladnice,

  ·   Zapečatenie pokladnice plombu Finančného riaditeľstva.

Po dohode vykonáme programovanie PLU, prípadne ďalšie nastavenia pokladnice.

Obdržíte tak pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň pripravenú na používanie.

           

Pozrite si ponuku našich služieb spojenú s uvedením (fiškalizovaním) registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní do prevádzky.

Doplnkové produkty

Recenzie na produkt

Napíšte Vašu recenziu

CD-840 K Náhradné vnútro do peňažnej zásuvky

Náhradné vnútro do peňažnej zásuvky CD-840 K

Technické parametre

Rozmery (Š x V x H)

360 x 320 x 63 mm

Farba

čierna 

Napíšte Vašu recenziu