CDM-460 Náhradné vnútro do peňažnej zásuvky

58,15 €

Náhradné vnútro do peňažnej zásuvky flip-top CDM-460 s uzamykateľným krytom

Technické parametre

Priehradky

8x mince, 6x bankovky 

Rozmery (Š x V x H)

460 x 103 x 170 mm

Farba

čierna

Množstvo

T080128

Zakúpenú registračnú pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň Vám na požiadanie prihlásime na Daňovom úrade a vykonáme Uvedenie tejto pokladnice do prevádzky v zmysle Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ERP).

Uvedenie pokladnice do prevádzky obsahuje:

  ·   Naprogramovanie údajov hlavičky, naprogramovanie päty hlavičky a grafického loga,  ak to  pokladnica umožňuje,

  ·   Zápis do knihy pokladnice,

  ·   Zapečatenie pokladnice plombu Finančného riaditeľstva.

Po dohode vykonáme programovanie PLU, prípadne ďalšie nastavenia pokladnice.

Obdržíte tak pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň pripravenú na používanie.

           

Pozrite si ponuku našich služieb spojenú s uvedením (fiškalizovaním) registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní do prevádzky.

Doplnkové produkty

Recenzie na produkt

Napíšte Vašu recenziu

CDM-460 Náhradné vnútro do peňažnej zásuvky

Náhradné vnútro do peňažnej zásuvky flip-top CDM-460 s uzamykateľným krytom

Technické parametre

Priehradky

8x mince, 6x bankovky 

Rozmery (Š x V x H)

460 x 103 x 170 mm

Farba

čierna

Napíšte Vašu recenziu