FiskalPRO N5 - Android pokladnica/tlačiareň

418,80 €

Android dotyková registračná pokladnica / eKasa tlačiareň s platobným terminálom a množstvom užitočných funkcií.

Riešenie pre ekasa v súlade s novou legislatívou. Pokladničné riešenie s Android aplikáciou FiskalPRO Mobile. Integrovaný  platobný terminál. Vstavaná dokovacia stanica. Široké možnosti konektivity – externá tlačiareň, tablet, skener a pokladničnú zásuvku(Nutné pripojiť otvárač pokladničnej zásuvky). Pripojenie k internetu je možné pomocou LAN, WiFi, 4G. Riešenie vhodné pre pevné prevádzky(neobsahuje batériu).

V prípade záujmu o dátové služby, vyberte možnosť „Dátová SIM karta“ Áno, kedy so zariadením dostanete SIM kartu a internet na 1 mesiac zdarma a následne si aktivujete požadovanú službu..

Pri objednávke zariadenia spolu s aktiváciou zľava 10€.

Nastavenie a inštalácia
Dátová SIM karta
Množstvo

FiskalPRO Mobile - Android aplikácia

Android aplikácia na tablet, smartphone alebo Android platobný terminál FiskalPRO N5. Obsahuje mnoho funkcií pre predaj tovaru, služieb i špecializované pre gastro segment.

- Evidencia pokladníkov

- Rýchle voľby, skupiny a podskupiny predajných položiek

- Rýchle účtovanie pomocou kódov tovarov 

- Čítanie čiarových a QR kódov

- Kombinované platby (hotovosť/platobná karta/ poukážka)

- Špeciálne funkcie pre gastro prevádzky

    - Parkovanie účtov na stoly (rozdelenie na podúčty)

    - Rozdelenie stolov podľa skupín (miestností)

    - Tlač objednávky na tlačiarni v kuchyni/bare

    - Rozúčtovanie položiek dokladu

    - Zdieľanie parkovaných účtov medzi čašníkmi

- Automatický prenos čiastky pri platbe kartou do platobného terminálu

- Akceptácia elektronických straveniek

- Správa a nastavenie cez Cloud FiskalPRO

- Vzájomná komunikácia a prepojenie viacerých zariadení/aplikácií v jednej prevádzke

 

Cloud FiskalPRO

je neoddeliteľnou súčasťou nášho riešenia, vďaka ktorému máte kedykoľvek online prehľad o vašej prevádzke a to z akéhokoľvek zariadenia bez ohľadu na jeho platformu. Stačí vám len internetový prehliadač. Všetky nastavenia robíte pohodlne v Cloude, odkiaľ sa online dostávajú do pokladne.

• Dostupný ku všetkým riešeniam FiskalPRO!

• Správa a riadenie zariadení (pokladnice, platobné terminály, fiskálne tlačiarne)

• Jednoduchá správa tovarových položiek

• Tvorba cenníkov a ich priradenie k pokladnici

• Správa zliav, zákazníkov, akcií a cien

• Evidencia a nastavenie stolov, miestností, pokladníkov a platieb

• Predajné štatistiky s voľbou za obdobie a zariadenie/prevádzku podľa tovaru jednotlivo a kumulovane

• Záloha pokladničných dokladov, elektronického žurnálu, uzávierok a potvrdení o platbe kartou

• Možnosť aktivácie skladového systému, ďalších špeciálnych funkcií 

• Možnosť prepojenia na rôzne skladové a účtovné systémy

 

Zakúpenú registračnú pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň Vám na požiadanie prihlásime na Daňovom úrade a vykonáme Uvedenie tejto pokladnice do prevádzky v zmysle Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ERP).

Uvedenie pokladnice do prevádzky obsahuje:

  ·   Naprogramovanie údajov hlavičky, naprogramovanie päty hlavičky a grafického loga,  ak to  pokladnica umožňuje,

  ·   Zápis do knihy pokladnice,

  ·   Zapečatenie pokladnice plombu Finančného riaditeľstva.

Po dohode vykonáme programovanie PLU, prípadne ďalšie nastavenia pokladnice.

Obdržíte tak pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň pripravenú na používanie.

           

Pozrite si ponuku našich služieb spojenú s uvedením (fiškalizovaním) registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní do prevádzky.

Doplnkové produkty

Recenzie na produkt

Napíšte Vašu recenziu

FiskalPRO N5 - Android pokladnica/tlačiareň

Android dotyková registračná pokladnica / eKasa tlačiareň s platobným terminálom a množstvom užitočných funkcií.

Riešenie pre ekasa v súlade s novou legislatívou. Pokladničné riešenie s Android aplikáciou FiskalPRO Mobile. Integrovaný  platobný terminál. Vstavaná dokovacia stanica. Široké možnosti konektivity – externá tlačiareň, tablet, skener a pokladničnú zásuvku(Nutné pripojiť otvárač pokladničnej zásuvky). Pripojenie k internetu je možné pomocou LAN, WiFi, 4G. Riešenie vhodné pre pevné prevádzky(neobsahuje batériu).

V prípade záujmu o dátové služby, vyberte možnosť „Dátová SIM karta“ Áno, kedy so zariadením dostanete SIM kartu a internet na 1 mesiac zdarma a následne si aktivujete požadovanú službu..

Pri objednávke zariadenia spolu s aktiváciou zľava 10€.

Napíšte Vašu recenziu