eKasa PANDORA

180,00 €

eKasa PANDORA predstavuje fiškálne zariadenie, ktoré v spojení s modulom Pokladnica OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu, t. j. počítač vybavený chráneným dátovým úložiskom, tlačiarňou pokladničných dokladov a príslušným softvérom.

Fiškálne zariadenie eKasa PANDORA - pokladničný program eKasa klient (PPEKK) + chránené dátové úložisko (CHDÚ) bez tlačiarne pokladničných dokladov. 

Množstvo

Chránené dátové úložisko eKasa PANDORA CHDÚ

Technická špecifikácia

Názov chráneného dátového úložiska (CHDÚ): eKasa PANDORA CHDÚ

Výrobca CHDÚ: EXALOGIC, s. r. o.

Certifikovaný ovládač CHDÚ: EXALOGIC CashRegister Manager

Názov pokladničného programu: eKasa PANDORA PPEKK

Názov nadstavbového pokladničného programu: OBERON – Agenda firmy (modul Pokladnica OBERON)

Kapacita pre ukladanie údajov: 25 GB

Spôsob pripojenia: LAN

Napájanie z PC: USB 3.0 1,5 A (súčasť balenia)

Alternatívne napájanie: sieťový adaptér DC 5 V/1,5 A (Micro USB) (možnosť doobjednať)

Prevádzkové napätie: 5 V

Podporované tlačiarne: EPSON TM-T20II a iné kompatibilné tlačiarne

(nevyhnutná podpora tlače QR kódu)

Šírka pásky: 38 a viac znakov/1 riadok

Rozmery: 100 (d)*73 (š)*27 (v) mm

Hmotnosť: 100 g

Farba: čierna

Teplota: prevádzka 5 °C – 45 °C, skladovanie -10 °C – 50 °C

Vlhkosť vzduchu: prevádzka 10 % – 90 %, skladovanie 10 % – 90 %

Obsah balenia: hlavné zariadenie, USB kábel, návod na použitie (softvér na stiahnutie na www.exalogic.sk)

 

Schéme zapojenia eKasa PANDORA CHDÚ

 

Zakúpenú registračnú pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň Vám na požiadanie prihlásime na Daňovom úrade a vykonáme Uvedenie tejto pokladnice do prevádzky v zmysle Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ERP).

Uvedenie pokladnice do prevádzky obsahuje:

  ·   Naprogramovanie údajov hlavičky, naprogramovanie päty hlavičky a grafického loga,  ak to  pokladnica umožňuje,

  ·   Zápis do knihy pokladnice,

  ·   Zapečatenie pokladnice plombu Finančného riaditeľstva.

Po dohode vykonáme programovanie PLU, prípadne ďalšie nastavenia pokladnice.

Obdržíte tak pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň pripravenú na používanie.

           

Pozrite si ponuku našich služieb spojenú s uvedením (fiškalizovaním) registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní do prevádzky.

Doplnkové produkty

Recenzie na produkt

Napíšte Vašu recenziu

eKasa PANDORA

eKasa PANDORA predstavuje fiškálne zariadenie, ktoré v spojení s modulom Pokladnica OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu, t. j. počítač vybavený chráneným dátovým úložiskom, tlačiarňou pokladničných dokladov a príslušným softvérom.

Fiškálne zariadenie eKasa PANDORA - pokladničný program eKasa klient (PPEKK) + chránené dátové úložisko (CHDÚ) bez tlačiarne pokladničných dokladov. 

Napíšte Vašu recenziu